TALAAN NG MGA GRADO

Paalaala: Ang mga grado ay hango lamang sa mga na nabasa ng guro na mga papel (pagsusulit at salamisim) at ilang mga grado sa mga markahang pagbibigkas.  Ang huling grado ay makukuha sa mga sumusunod:

  • 20% - salamisim at markakhang pagbibigkas
  • 40% - mga mahahalagang pagsusulit
  • 40% - pabigkas na pagsusulit

Pumunta sa mga Grado