MGA ORAS NG KLASE
Bong S. Eliab

Piliin lamang ang oras ng iyong klase:

Oras Kuwarto Araw Kurso

6:00 pm

C305 MWF BSA 4B
7:40 pm W303 TT BSABA Mgt 4MC
1:30 pm C403 TT(F) BSC-MA
3:40 pm W104 TT(F) BS BIO
4:45 pm C403 TT BSA-4C
11:05 am C403A TT(F) AB PHILO

Paalala: Sa ibaba ng EXAM FORM na sasagutan mo ng sagot, may virtual timer
sa ilalim na bahagi na maaring gamitin kung nais mong malaman
ang natitirang oras para sa iyo. 
Magbibigay ang timer na paala-ala kung oras na upang ipasa ang papel.

All Rights Reserved. J. S. Eliab 1999