[Bungad]

 

[Silid-Tulugan]

 

[Kusina]

 

[Silid-Aralan]

 

[Dasalan]

 

[Batalan]

 

[Palikuran]

 

[Babuyan]

 

[Lihim na Lagusan]

 

 

 

MGA ANYO, MGA ANINO, MGA BAKAS

Mga Anyo

Makikila raw ang isang tao sa pamamagitan ng mga

ugaling ipinapamalas nito, mga kilos, mga anyo,

sa pagtawa, pagtugon, pagsasalita, sa kalungkutan,

sa panahon ng tagtuyo at sa panahon ng tagumpay,

sa oras ng pagkabagot at sa oras ng pananabik,

sa panahon ng pagkikilig at sa panahon ng kahimbingan.

 

Mahal Kong . . . .

Iyong Bakas at Alala

Isa Pang Tahanan Ko

Aking Matalik na Kaibigan

Makabayang Pakikisangkot

Karapatang Ari 1998
J. S. Eliab
Walang bahagi ng mga nakasulat dito ang maaring gamitin ninuman

sa anumang anyo at hugis na walang nakasulat na pahintulot
ang tagalathala maliban sa ilang pagsiping
gamitin sa pagtatasa ng
mga gawain at paksang nakasaad dito.