Bong

BANYUHAY
banyuhay
. mula sa mga katagang bagong anyo ng buhay. sagisag ng patuloy na pagbabago, isang hindi matapos-tapos na pagsasagawa, pagtubo, paglikha, pagiray-giray na makataong pagsisikap, sa isang mapakumbabang payapak sa mundong puno ng pagod, hirap at kalungkutan. katagang nagpapakita ng sigla at pag-asa, ng pagputok ng bukang liwayway sa kahimbingan ng malamig na umaga.

Click Here For English Version

 

 

Kapag nasa bungad ng tahanan ang isang tao, ang unang tawag niya sa may-ari ng tahanan ay "Tao po!" Ang tugon ko naman ay "Tuloy po kayo. Ipagpaumanhin po ninyo ang aming tahanang kubol."

Kaibigan, tuloy ka!
Paki-iwan lang ang mga sapatos at tsinelas dito nang sa gayon  maiiwan mo rin sa loob ng aking munting tahanan ang bakas at mga yapak ng iyong paa. Aala-ala ng isang kaibigan, higala, kapuwa tao.
Kahit kailan, kaibigan.

Kahit Kailan Kaibigan
Pindutin ang paborito kong inumin upang tumuloy.... at malaman ang katotohanan.

All Rights Reserved
J.S.Eliab 1998